21. augusta 2013

Čitateľský denník: Lakomec

Celý čitateľský denník je mojím výtvorom. Preto vás prosím, aby ste jeho obsah nekopírovali a nevydávali za svoj. Ďakujem.

Molière: Lakomec (klasicizmus)


1. dejstvo

1.obraz
Valér sa rozpráva s Elizou. Vyznáva jej svoju lásku, Eliza si nie je istá, či mu ju má opätovať, či to Valér myslí vážne. On ju uisťuje, že sa nemá čoho báť, lebo jeho láska je trváca, a ak sa obáva, nech ho nesúdi podľa neopodstatneného strachu, ale podľa skutkov, kt. jej lásku dokáže. Ona mu radí, aby si ešte viac získal náklonnosť jej otca, on radí jej, aby sa s ich láskou zdôverila bratovi - nakoľko uzná za vhodné.

2. obraz
Kleant sa zdôveruje Elize, že sa zamiloval, no dievčina, Marianna, nepochádza z bohatej rodiny, preto sa obáva, čo mu na jeho lásku povie otec. Obaja sa s ním rozhodnú porozprávať.

3. obraz
Harpagon vyháňa Šidlo z domu, lebo sa bojí, že by mu niečo ukradol. Ešte pred tým, než ho vyhodí, mu prekutrá všetky vrecká, či mu náhodou niečo nepotiahol. Šidlo sa sťažuje sám sebe, nech cholera uchytí lakomstvo i lakomcov. 

4. obraz
Harpagon hovorí sám so sebou o tom, kde ukryl truhličku s 10 000 toliarmi, a keď uvidí prichádzať deti, zľakne sa, že by ho mohli počuť, tak začne vykladať ako by si prial tie peniaze mať, lebo by mu veľmi pomohli. Syn mu pripomenie, že je majetný, čo Harpagona veľmi nahnevá a povie, že každý, kto o ňom vyhlasuje, že je majetný klame. Harpagon sa s deťmi chce porozprávať najmä o svadbe, čo Eliza aj Kleant uvítajú. Harpagon im oznámi, že sa rozhodol oženiť sa s Mariannou, synovi vybral bohatú vdovu a Eliza sa má vydať za pána Anzelma, na čo mu ona odvetí, že sa radšej zmárni, no Hapragon neustúpi - Eliza sa má vydať ešte v ten večer.

5. výstup
Harpagon si zavolá na pomoc Valéra, aby rozsúdil, kto má pravdu - či on alebo dcéra. Anzelmo, samozrejme, v snahe získať si Harpagonovu priazeň tvrdí, že Harpagon i keď nevie o čo ide. Hneď sa to však dozvie a napriek rôznym dôvodom sa mu nepodarí zmeniť Harpagonovu vôľu najmä preto, že Anzelm je ochotný vziať si Elizu bez vena.

2. dejstvo

1. výstup
Kleant sa rozpráva so Šidlom, ktorý mu vysvetľuje, ako pochodil u majstra Šimona. Kleant si totiž chce požičať peniaze a Šidla poslal vybaviť pôžičku. Majster Šimon im dohodil istého pána, no jeho podmienky sú zdieračské a okrem peňazí je Kleant povinný vziať namiesto jednej časti peňažnej čiastky vziať zoznam vecí, kt. mu v tej sume veriteľ ponúkol. (posteľ, lutna, vypchatá jašterica...)

2. výstup
Harpagon sa u majstra Šimona vypytuje na mládenca, kt. si od neho chce požičať. O chvíľočku zistí, že tým mládencom je jeho syn, čo ho veľmi nahnevá - bojí sa totiž, že synove pôžičky by ho mohli priviesť namizinu.

3. výstup
Frozína prichádza za Harpagonom, no ten jej prikáže čakať a ide na minútku za peniažkami.

4. výstup
Frozína sa rozpráva so Šidlom, prišla vybaviť istú delikátnu vec, z ktorej, ako dúfa, jej niečo kvapne. Šidlo ju vysmeje a povie jej, že ak sa jej podarí niečo z Harpagona vytiahnuť, tak to je naozaj šikovná, lebo pochvalami a milými slovami ju zahrnie, no keď príde na peniaze...

5. výstup
Frozína dohaduje sobáš Marianny a Harpagona. Vysvetľuje mu, že ročne Marianna prinesie do domu 12 000 libier z výdavkov, kt. vlastne ani neurobí, preto je harpagon zmetený - on by radšej peniaze do ruky. Takisto ho vychvaľuje, aký je mužný, v najlepších rokoch a s dlhou čiarou života. Natára mu, že Marianne sa mladí muži hnusia, len za starými vraj prahne, čo ho viditeľne poteší. To ju posmelí, aby ho popýtala o peňažnú podporu, načo sa Harpagon rýchlo vzdiali.

3. dejstvo

1. výstup
Harpagon vydáva rozkazy, ako sa majú sluhovia správať, lebo usporadúva večeru. Pani Klaudia má poupratovať a ak zmizne čo i len jedna fľaška strhne jej to z platu, nech by ju vzal ktokoľvek. Ovsíkovi a Trieske (lokajom) prikáže, aby nalievali zriedené víno a len vtedy, keď ich aspoň dvakrát popýtajú. Jakubovi, kt. je zároveň kuchár i kočiš rozkáže uvariť dobrú večeru, za čím menej peňazí. Strhne sa hádka, no Hapragonovi drží stranu Valér, správca s výrokom: ,,Nežijeme, aby sme jedli, ale jeme, aby sme žili." Jakuba to nahnevá, no nemôže sa priečiť. Ďalej ho požiadajú, aby išiel s Elizou a Mariannou na trh, no odmietne, lebo kone nedostávajú poriadne žrať a nemal by svedomie na ich poháňanie bičom. Valér nakoniec rozhodne, že Jakub ostane variť a kočiša si vypožičajú od susedov.

2. výstup
Jakub zúri, že od Harpagona dostal a tak sa chce vyvŕšiť na Valérovi. Ten mu to nedovolí a ešte viac ho vyobšíva, čím si z neho urobí nepriateľa.

3. výstup
Frozína sa pýta, či je Harpagon doma. Jakub odpovedá, že áno.

4. výstup
Frozína sa rozpráva s Mariannou, kt. sa umára pre blonďatého mladíka, zatiaľ čo ju nútia, aby sa vydala za starého Harpagona. Frozína ju uisťuje, že bude pre ňu lepšie, ak sa vydá za bohatého starca a užije si až ako vdova, veď by bola hanba, keby žil dlhšie než tri mesiace po svadbe.

5. výstup
Harpagon zloží poklonu Marianne, no tá neprehovorí, čo ho znepokojí, no Frozína nad tým len mávne rukou. Dievča sa dozaista hanbí a nechce hneď svoje city prejavovať.

6. výstup
Harpagon Marianne predstavuje svoje deti - Elizu a Kleanta.

7. výstup
Kleant vyzná Marriane svoje city, no tvrdí, že to urobil za otca. Dá priniesť na olovrant pomaranče, citróny a zaváraniny kúpené v Harpagonovom hneve, čo lakomého otca rozruší. Na dôvažok mu ešte aj stiahne prsteň z prsta a dá ho Marianne.

8. výstup
Ovsík oznámi Harpagonovi, že sa s ním chce rozprávať nejaký muž. Harpagon sa najprv zdráha. no keď začuje, že priniesol peniaze, okamžite ide.

9. výstup
Trieska povie Harpagonovi, že kone stratili podkovy a treba ich dať podkuť. Ide ku kováčovi s nimi a Kleant sa ponúkne, že ho zatiaľ zastúpi ako hostiteľa. Harpagon sa práve toho najviac bojí a Valérovi prikáže, aby zachránil, čo sa dá - tovar musia vrátiť obchodníkovi.

4.dejstvo

1. výstup
Kleant apeluje na Mariannu, aby sa za jeho otca nevydávala. Ona mu odpovedá, že musí urobiť po vôli matke - ju si má získať. Frozína je veľmi smutná, lebo práve ona dohnala všetko až ku svadbe, teda sa ponúkne, že skúsi galibu napraviť. Požiada kamarátku, aby sa zahrala na bohatú grófku šalejúcu za Harpagonom, ten potom iste zo sobáša vycúva a mladí budú mať voľnú cestu.

2. výstup
Harpagon oznámi Elize a Marianne, že koč je pripravený. Kleant chce ísť s nimi, no harpagon ho zadrží.

3. výstup
Harpagon vyzvedá, čo si myslí Kleant a nastávajúcej macoche. Kleant mu odpovie, že ho nijak neohúrila, načo Harpagon zahlási, že je to škoda, lebo chcel sobáš zrušiť, no slovo vziať späť nemôže, tak mal v pláne vydať Mariannu za Kleanta, ale ak on o ňu nemá záujem, nútiť ho nebude. Kleant sa mu prizná, že už dlho Mariannu ľúbi, ibaže Harpagon mu prikáže, aby sa jej zriekol, lebo ju chce jeho otec. Kleant odmietne.

4. výstup
Jakub má rozsúdiť Kleanta a Harpagona. Obom stranám povie, že ten druhý súhlasí, čím ich udobrí.

5. výstup
Harpagon s Kleantom zisťujú, že ich Jakub dobehol. Znova sa rozhádajú, ani jeden nechce ustúpiť.

6. výstup
Šidlo našiel Harpagonovu truhličku, vzal ju a ihne´d informoval Kleanta.

7. výstup
Harpagon zistil, že mu ukradli truhličku, rozruší ho to. Dokonca podozrieva aj sám seba. Volá komisára a sám sebe sľubuje, že dá každého vypočúvať a mučiť. Všetkých. Sluhov, syna, dcéru i seba samého. A ak to nepomôže, dá ich obesiť a nakoniec sa i sám obesí.

5. dejstvo

1. výstup
Harpagon oznamuje Komisárovi, že mu bola ukradnutá truhlička, ten chce vedieť, či harpagon niekoho podozrieva. Odpoveď je jasná, podozrieva všetkých.

2. výstup
Komisár s Harpagonom vypočúvajú Jakuba, kt. zavetrí svoju šancu na pomstu a povie im, že truhličku ukradol Valér.

3. výstup
Komisár a Harpagon idú vypočúvať Valéra, kt. sa ku všetkému prizná v domienke, že  Harpagon "svojou krvou, svojím životom, najcennejším pokladom" myslí svoju dcéru. Vysvetľuje mu, že ju úprimne ľúbi a má aj dostatočné postavenie, hanbu neurobí. Harpagon zase nedokáže pochopiť, prečo Valér o jeho truhličke hovorí ako o frajerke. Nakoniec vyjde najavo, že každý hovorí o niečom inom. Harpagon povie komisárovi, aby všetko spísal: Valér prišiel do jeho domu s úmyslom kradnúť a zviesť jeho dcéru.

4. výstup
Eliza prosí za Valéra, aby mu neubližoval, lebo ona ho miluje. Jakub sa teší, že Valér bude potrestaný a Frozína nad všetkým len krúti hlavou.

5. výstup
Harpagon sa Valérovi vyhráža šibenicou či lámaním na kole za jeho činy. Práve prichádza aj pán Anzelm, tak sa mu Harpagon posťažuje. Anzelm vyhlási, že nechce Elizu nasilu, no krádež je iná vec. Valér sa rozohní a vyhlási, že je nevinný, že by mu to hrdosť nedovolila, on je totiž z váženej neapolskej rodiny, jeho otcom je Thomas D´Alburcy. Anzelm ho vysmeje - povie, že tomu pred rokmi zomrela manželka, syn i dcéra. Valér mu vysvetlí, že on neumrel - zachránila ho loď spolu so starým sluhom Pedrom, ktorý jeho totožnosť dosvedčí. A ak by to bolo málo, má aj pečatný prsteň. Nato mu Eloza povie, že musí byť jej bratom. Matka jej hovorila o nešťastnom osude rodiny, no ony dve boli zachránené pirátmi a 10 rokov strávili v otroctve. Anzelm sa im obom poteší, lebo v skutočnosti je on Thomas D´Alburcy, čo znamená, že oni sú jeho deťmi. Harpagon teda obviní Anzelma, aby mu vrátil jeho peniaze, ak ich ukradol jeho syn.

6. výstup
Anzelm žiada Harpagona, aby dovolil deťom vziať sa. On pristane, ale iba pod podmienkou, že mu bude vrátená truhlica (Kleant mu povedal, že to urobí, iba ak mu dovolí oženiť sa s Mariannou), Anzelm mu dá ušiť nový oblek a o všetky trovy sa postará. Anzelm súhlasí.


literárny druh: dráma
literárny žáner: komédia
látka: Lakomstvo
téma: Peniaze
idea: Strach o peniaze vybičovaný do krajnosti

motívy: lakomstva, lásky
priestor: Harpagonov dom, Janov
čas:

postavy:
Harpagon - skúpi lakomec, kt. nemyslí na nič iné než peniaze
Kleant - opak svojho otca, je dobrosrdečný, úprimný a naozaj miluje Mariannu - s venom či bez neho
Valér - veľmi bystrí, dokáže sa votrieť Harpagonovi do priazne, miluje Elizu, je šľachticom
Eliza - Harpagonova dcéra, láskavá a milá, miluje Valéra
Marianna - chudobná dievčina, Kleantova sestra
Anzelm - šľachtic z Neapola, otec Valéra a Marianny, po stroskotaní lode sa domnieval, že jeh orodina zomrela => zmenil meno, predal majetky a prišiel žiť do Janova

kompozícia: 5 dejstiev rozčlenených na výstupy
expozícia: 1.dejstvo
kolízia: 2. dejstvo
kríza: 3. dejstvo
peripetia: 4. dejstvo
katastrofa: 5. dejstvo

konflikt: láska a peniaze
rozprávač: v dráme nie je


Lakomec je naozaj jedna veľká komédia. Zasmejem sa pri nej, oddýchnem si. Určite patrí k tomu lepšiemu, čo máme čítať a možnože je aj máličko poučná. (lakomých ľudí nemá nikto rád) Páči sa mi podarené vykreslenie postáv a ako Harpagon podozrieva úplne každého aj sám seba. Niektoré výroky tiež nie sú na zahodenie a šťastný komplikovaný i zveličený koniec je zlatým klincom diela.

5 komentárov:

 1. Neviem prečo, ale mne sa tie "komédie" dávno napísané vôbec nezdajú smiešne. A už len to, že sa to odohráva v rozpätí jedného dňa je čudné.
  BTW: Pekný dizajn článku. :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Že to je len jeden deň som si vôbec neuvedomila. :D a inak ďakujem za pochvalu. :)

   Odstrániť
 2. Lakomce jsem nečetla, ale byla jsem na něm v avantgardním divadle. A... tak dlouho jsem se už hodně nenasmála. Opravdu jsem málem spadla ze židle smíchem. Byli jsme na něm ve druháku na gymplu a ti, co tam byli se mnou si to pamatovali až do konce a herce jsme měli vylepený po třídě. Fakt úžasný představení ! :)

  A co se týče názoru, vypadá to hned líp. Nebo ne líp, ale... víš jak to myslím, že jo? :D Já se někdy neumím vyjadřovat :D

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Toto dielo som nevidela zahrané, ale určite by som sa šla pozrieť. Verím tomu, že by to mohlo byť ešte 10x vtipnejšie než v knihe.

   A hej, viem ako to s tým názorom myslíš. Povedať, že to vyzerá hneď lepšie, že podľa mňa dobrý výraz. :)

   Odstrániť
 3. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde miliony klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

  Kolektivní rozum Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60 % větší šance na výhru

  227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

  OdpovedaťOdstrániť

Ďakujem, že komentuješ. Ak by to bolo možné, prosím nekomentuj ako Anonym, lebo potom sa medzi komentármi strácam. :)