23. augusta 2013

Čitateľský denník: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri

Celý čitateľský denník je mojím výtvorom. Preto vás prosím, aby ste jeho obsah nekopírovali a nevydávali za svoj. Ďakujem.

Ján Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch


1. dejstvo

1. výstup
Miluša si prezerá maľbu, na kt. je grófka oblečená za žničku (žena, čo žne obilie). V tom príde jej otec, rechtor Orieška. Čuduje sa, že ju našiel samu, pretože v kašieli je spoločnicou grófky Eržiky. Obec podala grófke prosbu na postavenie školy, no odpoveď zatiaľ neprišla. Miluša mu vysvetlí, že grófke má prísť vzácna návšteva - Lajoš Kostrovický, syn jej tútúra, kt. sa už dávno prisľúbila. A grófra i barón Kostrovický boli takí natešení, že sa rozhodla v tej chvíli podať prosbu a oni súhlasili, dokonca sa barón zaviazal aj na svojich majetkoch školy vystavať. Orieška to veľmi poteší a začne recitovať slovenskú báseň, Miluša odchádza.

2. výstup
Orieška pokračuje v recitácii, keď vojde Capková, grófkina komorná. Tá ho zastaví, lebo ju tá báseň nudí. Posťažuje sa mu na Milušu, že stále s grófkou len po slovensky rozpráva a radšej by mala hovoriť maďarsky, nemecky či francúzsky, takisto stále spolu len nejaké čertoviny robia a hádajú sa pri dámskom biliarde, pričom o minútku sú už znova nerozlučné.

3.výstup
Vojde Miluša s grófkou, Orieška sa jej poďakuje za dovolenie na stavanie školy. Grófka mu povie, že vlastenectvu sa naučila od Miluše a že ju má rada ako sestru. Capková sa znova sťažuje, že stále len slovensky rozprávajú, tak jej grófka francúzsky odsekne, že je viac smiešna než hlúpa. Capková sa snaží odpovedať, aj keď vlastne vôbec nerozumie. Miluša radí grófke, aby sa ešte Lajošovi nesľubovala, čo ak sa jej nebude páčiť? Grófka sa zamyslí a súhlasí, no Orieška je vyvedení z miery, lebo také slová by jeho dcéra zaviazaná barónovi Kostrovickému nemala vypustiť z úst. Urazenej Capkovej to je voda na mlyn, predpokladá, že Miluša chce mladého baróna pre seba uchytiť. Grófka sa rozhodne na počesť Lajoša pripraviť koncert za pomoci Miluše a Orieška, obaja súhlasia.

4. výstup
Vchádza Suchay, úradník, a oznámi grófke, že sa úspešne skončila žatva a či by láskavo dovolila oslavu Obžiniek vo svojom kaštieli. Ona súhlasí, že sa postará o nachovanie i hudbu, dokonca i na tieto slávno si pamätá ešte z detstva, no nevie, prečo sa po minulé roky nekonali. On jej odvetí, že sa konali u panského hajdúcha, lebo tak prikázala jej  bývalá guvernantka a Capková, kt. túto teóriu i teraz obhajuje, vraj sa to nepatrí v panskom kaštieli. Orieška jej pripomenie, že i jej otec bol hajdúchom, čo Capkovu znova nesmierne urazí. Milušu napadne, že by s oslavou mali počkať na Lajoša, aby videl, čo nemohol vidieť nikde inde.

5. výstup
K spoločnosti sa pridáva dedinská delegácia - Tomáš, Jano, Dora a Kata. S nimi grófka dohaduje detaily. Pripraví im hostinu, zoženie gajdoša, no musia pár dní počkať, kým príde pán barón Lajoš. Oni súhlasia, no na čele slávnostného sprievodu má ísť chlapec so zástavou i dievča s partou z klasov. Práve to je kameň úrazu, lebo každá by ňou chcela byť. Miluša navrhne, že ňou bude ona sama, aby sa predišlo hádkam v dedine. Všetci súhlasia a vyskúšajú si niekoľko pesničiek.

2. dejstvo

1. výstup
Capková posiela posla s lístočkom za barónom, aby mu oznámila, že Miluša odhovára grófku od sobášu z jeho synom Lajošom.

2. výstup
Grófka dostane list, v kt. sa píše, že Lajoš Kostrovický aj s priateľom inžinierom sú už na ceste k nej, no Lajošov otec sa k nim pripojí až na druhý deň.

3. výstup
Grófka si dá zavolať Štefana, kt. priniesol list. Vyzvedá, aký je pán barón a on jej porozpráva, že už sa viac nevolá Štefan, ale Pišta husár, tak ho pán Lajoš prekrstil. Všetci jeho sluhovia sa musia do roka po maďarsky naučiť, inak si privedie iných až z Debrecína a že ani s pani matkou inak než maďarsky nehovoril. Grófke napadne fígeľ. Ona sa bude vydávať za prostú slovenskú žničku a Miluša si zahrá grófku. Pišta súhlasí, že ich neprezdarí. Capková sa chvíľu vzpiera, no potom si povie, že aspoň pán barón načape Milušu ako sa hrá na grófku určite ju vyhodí, teda pristane. Len čo sa dohodnú, začujú koč a Miluša sa uteká prichystať.

4. výstup
Ľudovít Kostrovický - Lajoš, Ján Rohon a Pišta stoja pred kaštieľom.Pišta im oznamuje, že pani grófka sa ešte cifruje no o chvíľu ich prijme. Lajoš vymyslí rovnaký fígeľ ako Eržika. Požiada Rohona, aby sa vydával za baróna a on tak mohol zistiť, či vôbec chce tú grófku, lebo ak sa mu niečím znepáči, tak  si ju určite nevezme. Rohon sa prieči, no nakoniec súhlasí. Pišta sa snaží povedať, že presne to isté už vymyslela grófka, no Lajoš mu nedopraje čas na vysvetľovanie, poberie sa dovnútra. Pišta to teda nechá tak, nech si hrajú komédiu, ak chcú.

V tejto časti je Miluša grófkou, Rohon barónom, skutočná grófka obyčajnou žničkou a Lajoš inžinierom, teda na to myslite. (nechce sa m stále vypisovať ,,Miluša v prestrojení grófky atď"..) 

5. výstup
Miluša ich prijme, poriadne vynadá Rohonovi, že opovrhuje slovenčinou a svojím ľudom len preto, že nevie po maďarsky. Keďže Rohon je Slovák, súhlasí s každým jej slovom, no musí sa správať ako Maďar za akého sa pokladá skutočný Lajoš. Ten zatiaľ tváriac sa, že je inžinier príde nato, že túto grófku si on nikdy nevezme a šepne Rohonovi, aby ju odmietol. Rohon sa s ťažkým srdcom podrobí, lebo sa počas tej plamennej reči do Miluše zaľúbil. Čo je horšie aj ona sa zaľúbila do neho a odmietnutie ju sklame, no napriek tomu ich pozve, aby s oslávili obžinky spolu s ňou a odchádza.

6. výstup
Lajoš chce okamžite odísť, grófky-Miluše má naozaj dosť. Prikáže Pištovi zapriahnuť do koča. Rohon ho napomína, aby sa taj neponáhľal, že sa to nesluší, navyše grófka je krásna a dobre hovorí. Lajoš mu povie, že je vidieť, ako sa do seba zaľúbili a ak chcú majú sa vziať, no on s ňou nič nechce mať spoločné.

7. výstup
Grófka v šatách obyčajnej žničky sa príde pozrieť na pánov. Lajošovi sa zapáči, tak s ňou špásuje, no ona sa robí sprostou. Lajoš sa spýta, čo si myslí, kto je barón. Ona odpovie, že on. Lajoš sa jej vysmeje a ukáže na Rohona. Grófka je sklamaná, lebo Rohon je chladný a vzdialený, očividne myslí na Milušu.

8. výstup
Pišta oznámi Lajošovi, že už je zapriahnuté a môžu odísť. Ten však pri slovenskej žničke-grófke stratil chuť na odchod a preto prikáže kone vypriahnuť. Poteší to najmä Rohona, kt. chce znova vidieť grófku (Milušu). Pišta sa zaškerí a povie, že on ani zapriahať nedal, lebo vedel, že keď án osvietený uvidí tú slovenskú žničku, nebude sa mu chcieť odísť.

3. dejstvo

1. výstup
Grófka sa sťažuje Miluši, že sa jej ten vážny a chladný barón nepáči, viac sa jej ľúbi inžinier. Miluša ju uisťuje, že to len preto sa k nej tak správal, lebo sa barónovi nepatrí s nižšími stavmi zabávať. Grófka jej odsekne, že barón je istotne do Miluše zamilovaný, preto ju nechce. No ona jej to praje, ak nezmení názor, keď sa dozvie pravdu, pokojne sa majú vziať.

2. výstup
Miluša vyjaví barónovi pravdu, že ona nie je žiadna grófka, ale iba rechtorova dcéra. No ním to ani nepohne, povie jej, že ju aj tak chce za ženu. Grófka a Capková stoja vo dverách a všetko vidia. Capková sa teší, že Milušu určite vyhodí starý barón hneď ako sa to dozvie.

3. výstup
Rohon vyjaví pravdu Miluši i grófke a obe sa na tom dobre zasmejú. Grófka však chce v žarte pokračovať. 

4. výstup
Lajoš sa vypytoval po dedine na krásnu žničku a teraz si ho kvôli tomu doberajú Rohon i Miluša, lebo vedia, že čo on tvrdí - že sa vypytoval na pomery v dedine - je lož. V tom prichádza sprievod a nahlas spieva striedavo ženský a mužský chór.

5. výstup
Grófka dá Miluši klasový veniec a ľud sa ide veseliť. Rohon s Milušou im idú rozdať darčeky, Lajoš a grófka osamejú.

6. výstup
Lajoš sa jej spytuje na rodinu a vzdelanie, no ona sa hlúpou sirotou robí. Lajoš by ju chcel objať no ona začne kričať. Naveľa mu dovolí, aby jej ruky bozkal.

7. výstup
Prichádza Rohon s Milušou, Lajošovi je trápne, ako ho našli ruky bozkať obyčajnej žničke. Miluša mu vyčíta, že teraz si ju nikto nebude chcieť vziať, ak jej česť neprinavráti manželstvom. Grófka sa tvári smutne a s Milušou odídu. Rohon sa za nimi ponáhľa, povie Lajošovi, že možno dokáže vybaviť zmierenie s grófkou.

8. výstup
Lajoš je podráždený, lebo on sa s grófkou zmieriť nechce a už vôbec nie oženiť, on má oči len pre tú slovenskú žničku. Do rany mu prichádza Orieška, od kt. sa dozvie, že na čele zástupu išla jedho dcéra, Miluša a že ona sa určite len takou sprostou robila, lebo hoci on je len chudobní učiteľ, postaral sa jej o dobré vzdelanie a výchovu. To Lajoša tak poteší, že požiada o Milušinu ruku. 

9. výstup
Rohon sa vrátil a po predstavení hneď žiada o Milušinu ruku. Orieška to šokuje, no ešte viac je rozčúlený Lajoš, kt. si nárokuje väčšie právo - on sa predsa pýtal prvý a Miluša iste o neho stojí. Pišta oznamuje, že práve prišiel pán barón, Lajošov otec. Lajoš ubezpečuje Orieška, že hoci mu otec urobí scénu, on Milušu neopustí, dokonca si chce dohodnúť súboj s Rohonom kvôli Miluši.

10. výstup
Capková vysvetľuje situáciu Lajošovmu otcovi. Ten len mávne rukou, vraj  keď jeho syn zistí, kto v skutočnosti je hneď ho tá láska prejde. Ibaže Capková mu povie, že mladý barón to už vie, no aj tak sa s ňou chce oženiť. Barón sa rozzúri a prikáže Capkovej, aby Milušu hneď a zaraz vyhodila.

11. výstup
Lajoš vysvetľuje otcovi, že on grófku nechce. On si vezme Milušu, aby ich manželstvo bolo šťastné. Netreba sa len na majetky pozerať. Otec sa ho snaží presvedčiť, no márne.

12. výstup
Capková privedie Rohona a tvrdí, že to je barónov syn. Ten sa na ňu oborí, aby netárala hlúposti, veď je to pán inžinier. Rohon sa jej posmieva, aby sa radšej išla vyspať z opice.

13. výstup
Orieška povie barónovi, že on radšej svoju dcéru dá inžinierovi, lebo si budú rovní, starého baróna poteší, no mladý Lajoš je rozrušený, lebo Miluša nie je to dievča, kt. si zamiloval. Konečne mu vysvetlia, celý vtip a on nadšene privolí, že si grófku vezme.

14. výstup
Nič netušiaca grófka sa stále tvári ako žnička, no keď sa dozvie, že už vyšlo všetko najavo a Lajoš o ňu stojí, hodí sa mu okolo krku a od starého baróna dostanú požehnanie.

literárny druh: dráma
literárny žáner: veselohra
látka: Spolužitie slovenského a maďarského národa.
téma: Grófkine dobrodružstvo.
idea: Zmierenie šľachty a zemianstva i Maďarov a Slovákov.

motívy: vlastenectva, priateľstva, lásky, slovenských zvykov a piesní
priestor: grófkin statok
čas: obdobie obžinok - ukončenie žatvy

postavy:
grófka Elisa Hrabovská (Eržika) - veselá, mladá žena; verenica Lajoša Kostrovického; sirota - jej tútorom je Lajošov otec
Miluša - mladá, bystrá, dobre vychovaná, hovoriaca viacerými jazykmi; je dcérou slovenského učiteľa
barón Ľudovít Kostrovický (Lajoš) - verenec Elisy, správa sa ako rodený Maďar aj keď má slovenské korene
inžinier Rohon - Lajošov priateľ; je Slovák
Capková - komorná Elisy; nepríjemná a povýšenecká žena

kompozícia: 3 dejstvá rozčlenené na výstupy
expozícia: zoznámenie sa s priestorom a postavami
kolízia: príchod grófkinho verenca a jeho priateľa
kríza:  vymenenie identít: Eržika - Miluša a Lajoš - Rohon
peripetia: vyznanie lásky nepravým osobám (Rohon falošnej grófke, Lajoš grófke prezlečenej sa žničku)
katastrofa: vysvetlenie, utvorenie dvoch seberovných párov ich požehnanie

konflikt: Slováci - Maďari; Elisa a Miluša (slovenky) - Lajoš a Rohon (pomaďarčení)
rozprávač: v dráme nie je


Zmierenie je asi skvelé čítanie a zároveň ani nie tak veľmi. Je vtipná, veselá a dynamická, no na druhej strane aj nudná. Práve spomínaná vtipnosť sa mi páčila. Zasmiala som sa skoro na každej tretej strane, občas som do smiechu až vybuchla.

Ibaže dielo obsahuje aj menej veselé a dynamické pasáže, najmä časti, kde postavy priamo vyjadrujú vlastenecký názor. Niežeby som bola za maďarizáciu a niektoré maďarské postoje sa mi nepáčia, no celé strany o týchto veciach ma nijako nenadchli.

Ďalej ma dosť otravovali cudzie jazyky. Nemčina a maďarčina, z ktorých neviem ani mäkké f, takže som to musela hľadať v poznámkach pod čiarou - najlepšie bolo, keď som čítala poznámku 123 a namiesto vysvetlenia som dostala text: pozri 109 - čiže ma čakalo listovanie späť. No všetko to zachránil zamotaný dej a smiech.

2 komentáre:

  1. Tie národné poznámky aj mňa iritovali. Ale tak zase treba brať ohľad aj na to, že pomaly v každom diele chce básnik upozorniť na politickú situáciu. Ako by tým niečo vyriešil.
    Mne sa zdalo, že dej bol veľmi predvídateľný, už na začiatku som vedela, ako to skončí.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Mňa príliš nezaujíma, na čo tam autor dáva ohľad. Chcela som, abytie poznámky boli na každej strane a nie listovať 10 strán dozadu, len aby som vedela, čo znamená jedno slovo.

    Aj ja som vedela, ako to skončí, no napriek tomu to bolo vtipné a bavilo ma to. :D

    OdpovedaťOdstrániť

Ďakujem, že komentuješ. Ak by to bolo možné, prosím nekomentuj ako Anonym, lebo potom sa medzi komentármi strácam. :)